Ingvar Eriksson

Ingvar Eriksson arbetar som projektledare och teknisk expert på SEK Svensk Elstandard sedan mer än tio år tillbaka. Med en bakgrund från provningsverksamhet, tillverkande företag och myndighet har han en bred kunskap om standardiseringens påverkan på marknaden.

Scroll to Top